Nedjelja, 18 Svibanj 2008 01:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

STOPE NA BONOFESTU U VUKOVARU

Bonofest je festival duhovne glazbe koji se redovito odrava svake godine od 2006. u Vukovaru, u crkvi sv. Filipa i Jakova, a 17. svibnja 2008. na njemu su sudjelovale i Stope. Nastupile su sa svojom pjesmom Vjerujem. Festival nije natjecateljskoga karaktera nego revijalnoga, te je osmiljen u duhu zajednitva i druenja mladih u Vukovaru. Na licima mnogih Vukovaraca, te ve?eri, prepoznali smo mnogo patnje prouzro?ene nepravdom, ali i nadu, vjeru i ljubav koje su ih u?inile jo vjernijima Bogu. Doista, ohrabrio nas je i nadahnuo susret s njihovom ivotno?u i mirom koji se rodio iz pratanja.
Osim sudjelovanja na prekrasnom festivalu, Stope su razgledale i grad Vukovar posjetivi zna?ajnija mjesta kao to je memorijalno groblje hrvatskih branitelja, spomen dom na Ov?ari, dvorac Eltz, Vu?edol i dr.
Bilo nam je predivno, te ne moemo nego preporu?iti svima: Posjetite Vukovar i osjetit ?ete to ?e vam on re?i. Vukovar je grad tiine koja pri?a mnoge istinite pri?e. Ne zaboravimo Vukovar!