Subota, 09 Prosinac 2006 01:00
1           2           3           4           5           6           7           8           9           11           12           13           14           15           16           17           18           19           20           21           22           24           25           26           27           28           29           30           31           32           33           34           35           36           37           39           40           41           42           43           44           45           46           47           48           49           50           51           52           53           54           55           56           57           58           59           60           61           62           63           64           65           66           67           68           69           70           71           72           73           74           75          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
STOPE U AUSTRIJI
U prosincu 2006. godine Stope su gostovale u Austirji, me?u gradi?anskim Hrvatima. Tom prigodom posjetile su Be?, Eisenstadt, te pjevale na sv. misama i odrale dvosatni koncert u Zagersdorfu i Antau. Organizator ovoga putovanja bio je na doma?in don eljko Odobai?. Tom prigodom Stope su upoznale i Rajka Dujmi?a i njegovu suprugu Snjeanu. Rajko je bio gost na njihovu koncertu, te su zajedno pjevali pjesme Novih Fosila. Ova suradnja pretvorila se u prijateljstvo izme?u Rajka i Stopa koji im je u Be?u obe?ao skladati pjesmu. Tako je zapo?ele pustolovina studijskoga snimanja pjesama i nastupa. Predobar po?etak. Uspomene jo uvijek ive u naim srcima.