Stope na Bonofestu 2011. u Vukovaru
Nedjelja, 08 Svibanj 2011 01:00
1 IMG_2278 IMG_2316 IMG_2318 IMG_2329 IMG_2332 IMG_2335 IMG_2338 IMG_2342 IMG_2346 IMG_2347 IMG_2348 IMG_2352 IMG_2357 IMG_2359 IMG_2363 IMG_2364 IMG_2365 IMG_2369 IMG_2372 IMG_2373 IMG_2376 IMG_2378 IMG_2380 IMG_2382 IMG_2384 IMG_2386 IMG_2389 IMG_2398 IMG_2404 IMG_2408 IMG_2410 IMG_2416 IMG_2419 IMG_2422 IMG_2435 IMG_2436 IMG_2439 IMG_2440 IMG_2442 IMG_2444 IMG_2448 IMG_2453 IMG_2464 IMG_2485 IMG_2494 IMG_2499 IMG_2500 IMG_2511 IMG_2513 IMG_2514 IMG_2516 IMG_2517 IMG_2519 IMG_2524 IMG_2527 IMG_2529 IMG_2532 IMG_2537 IMG_2542 IMG_2549 IMG_2553

Stope ponovo na Bonofestu 2011. u Vukovaru

Po drugi put otisnule smo se sa svoga otoka do Vukovara gdje se 6. i 7. svibnja 2011. u crkvi Sv. Filipa i Jakova odrao esti po redu Bonofest, festival duhovne glazbe za mlade. Prvu ve?er posluali smo razne izvo?a?e, a mi smo sudjelovale na drugoj festivalskoj ve?eri. Pjevale smo pjesmu Zauvijek ljubi me koju je napisala Ana uvela, naa ?lanica. Festival nije bio natjecateljskog karaktera nego revijalnog te smo uz oputenu atmosferu uivale u ljepoti zajednitva i druenja. Posjetile smo znamenita i sveta mjesta Vukovara mole?i se za sve one koji su proli svoju kalvariju za Vukovar. Uvijek nas iznova potresu ova mjesta te poelimo da se ona nikada ne zaborave i ostanu trajno sa?uvana u naem srcu i svih generacija iza nas. Voliti Vukovar zna?i voliti svoju domovinu.

Upoznale smo i susrele mnogo novih osoba, a svoje misli obogatili smo i ponekim stihovima koje je napisao Sinia Glavaevi? te ih elimo podijeliti s vama: Odustajem od svih traenja pravde, istine, odustajem od pokuaja da ideale podredim vlastitom ivotu, odustajem od svega to sam ju?er smatrao nunim za nekakav dobar po?etak, ili dobar kraj. Vjerojatno bih odustao i od sebe sama, ali ne mogu. Jer, tko ?e ostati ako se svi odreknemo sebe i pobjegnemo u svoj strah?Kome ostaviti grad? Tko ?e mi ga ?uvati dok mene ne bude, dok se budem traio po smetitima ljudskih dua, dok budem onako sam bez sebe glavinjao, ranjav i umoran, u vru?ici, dok moje o?i budu rasle pred osobnim porazom? Tko ?e ?uvati moj grad, moje prijatelje, tko ?e Vukovar iznijeti iz mraka? Nema le?a ja?ih od mojih i vaih, i zato, ako vam nije teko, ako je u vama ostalo jo malo mladena?kog aputanja, pridruite se. Netko je dirao moje parkove, klupe na kojima su jo urezana vaa imena, sjenu u kojoj ste istodobno i dali, i primili prvi poljubac-netko je jednostavno sve ukrao, jer, kako objasniti da ni sjene nema? Nema izloga u kojem ste se divili vlastitim radostima, nema kina u kojem ste gledali najtuniji film, vaa je prolost jednostavno razorena i sada nemate nita. Morate iznova graditi. Prvo svoju prolost, traiti svoje korijenje, zatim svoju sadanjost, a onda, ako vam ostane snage, uloite je u budu?nost. I nemojte biti sami u budu?nosti. A grad, za nj ne brinite, on je sve vrijeme bio u vama. Samo skriven. Da ga krvnik ne na?e. Grad-to ste vi. 

Mnogih, naalost, nema me?u nama, a oni koji su preivjeli ove strahote neka nam budu izvor i poticaj obnavljanja ljubavi prema naoj domovini.

Zahvalna srca pamtit ?emo ove doga?aje, a posebno elimo zahvaliti svim naim dobro?initeljima koji su se i ovaj put iskazali i omogu?ili nam ovo putovanje: naa upa Svih svetih, Op?ina Blato, Srednja kola Blato, Rade d.d., Ljekarna Blato, Vodovod d.o.o., Konstruktor hotina d.o.o., Autotrans Rijeka.

s. Danijela koro