Ponedjeljak, 19 Studeni 2012 00:00

IMG_0446 IMG_0447 IMG_0448 IMG_0449 IMG_0452 IMG_0454 IMG_0456 IMG_0457 IMG_0458 IMG_0459 IMG_0460 IMG_0462 IMG_0463 IMG_0464 IMG_0465 IMG_0466 IMG_0468 IMG_0469 IMG_0470 IMG_0471 IMG_0472 IMG_0474 IMG_0475 IMG_0478
Svake godine iznova o?ekujemo Isusovo ro?enje u našim srcima. Vrijeme pripremanja za taj doga?aj, došaš?e, iskoristimo za dobra djela. I ove godine, dobrotvorna dje?ja radionica Stope priredila je prekrasne adventske vijence izra?ene od prirodnih materijala. Sama djeca prikupljala su materijale, te ih pretvorili u adventske vijence, sa ?etiri svije?e koje predstavljaju 4 nedjelje došaš?a. U nedjelju, 18. studenoga 2012., nakon nedjeljnih svetih misa, djeca iz radionice prodavala su vijence. Vjernici su iskoristili prigodu i izabrali za sebe adventski vijenac koji ?e im ukrasiti dom i biti podsjetnik za molitvu i susret s bogom u došaš?u.
Prihod od adventskih vijenaca bit ?e iskorišten za dobrotvorne svrhe, a dio prihoda upotrijebit ?e se za nabavku materijala.
Hvala svoj dobroj djeci koja su izdvojila dio svoga vremena za pomo?i bližnjima, a hvala i onima koji podržavaju naš rad.
Neka nam nadolaze?e došaš?e bude ispunjeno dobrotom i Bogom.

                    s. Danijela Škoro